Warunki pracy naukowej cz. 11

Oto znakomity i wymowny tego przykład widzimy w Jerzym Cuvier, ojcu anatomii porównawczej, jednym z najgenialniejszych uczonych Francji. Jak długo zajmował się tylko nauką, dokazywał istnych cudów, jako badacz; pracowita jego dłoń wykonywała sekcje misterne setek gatunków zwierząt, o których budowie nic niemal dotąd nie wiedziano. Bystry, głęboki jego umysł wysnuwał doniosłe wnioski ze zdobywanych faktów, dając podstawy nowym umiejętnościom: anatomii porównawczej oraz paleontologii i odsłaniając nowe horyzonty w nauce. Sława jego rosła szybko, jako wielkiego badacza i znakomitego profesora, który olśniewał uczniów jasnością swego wykładu. Zajął szybko najwyższe stanowisko pomiędzy ówczesnymi uczonymi Francji. Pfaff, wybitny anatom, którego łączyła z młodym Cuvierem, podczas ich studiów w Niemczech, serdeczna bardzo przyjaźń, odwiedzał go od czasu do czasu w Paryżu. Po wizycie u Cuviera, gdy tenże był u szczytu swej sławy, jako uczony, opisuje Pfaff przyjaciela swego, jako męża pełnego zapału i życia, oddanego całą duszą ukochanej swej nauce; życie prowadził proste, mieszkał w zabudowaniach ogrodu botanicznego, gdzie usługiwała mu stara gospodyni, jak każdemu innemu profesorowi tamże wówczas zamieszkałemu. Ale na wielkiego uczonego zaczęły spadać wkrótce inne zaszczyty, dał się wciągnąć w wir życia społeczno-politycznego, zajął stanowisko wysokie w ministerstwie oświaty, otrzymał godność barona. Przy następnych też odwiedzinach Pfaff znalazł najzupełniejszą zmianę.

 

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  terapia poznań
  Tłumacz Grecki Warszawa
  Tłumacz holenderski Warszawa
  tłumacz języka litewskiego
  tłumacz przysięgły wrocław
  tłumacz wrocław
  toyota serwis warszawa
  transport adr
  transport chojnice holandia
  transport do belgii